Communis

Centar za održive zajednice

NVO vijesti iz BiH

Dan državnosti BiH

Na današnji dan prije 78 godina, u jeku najkrvavijeg rata u ljudskoj historiji, u malom gradu na oslobođenoj teritoriji naše zemlje, odvijao se događaj koji je ovaj datum zlatnim slovima upisao u biografiju Bosne i

Read More

Ne ratuje mi se!

Drage naše plemenske vođe, mirotvorci, Međunarodna zajednico, vukovi rata naši ovdašnji… NE RATUJE MI SE! Kao mlad čovjek, više se volim družiti, upoznavati nove ljude, zabavljati se, stvarati, učiti, napredovati u obrazovanju, u karijeri, imati

Read More

Otvorene konsultacije o novom Zakonu

Ministarstvo pravde BiH otvorilo je proces javnih konsultacija Prednacrt novog Zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine . Sve organizacije civilnog društva, uključujući i medije, kao i sva ostala zainteresirana javnost

Read More

Obuka NVO za marginalizovane grupe

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva lokalne organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, čije je djelovanje usmjereno na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, Roma, žena, LGBTQI zajednice,

Read More

Stagnacija civilnog društva u BiH

U kojoj mjeri civilno društvo u BiH stagnira, koliko su organizacije civilnog društva (OCD) u 2019. godini bile efektivne i da li su njihove aktivnosti održive, da li njihovi napori pružaju odgovore i rješenja za

Read More