Communis

Centar za održive zajednice

Naziv organizacije: Centar za održive zajednice “Communis”

Adresa: Bujakovići bb, 75436 Skelani – Srebrenica, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: +38756484450

Mobil: +38765172182

E-mail: centar.communis@gmail.com

Internet prezentacija: www.communis.org.ba

Lice ovlašćeno za zastupanje: Boban Tomić

Matični broj: 11107605

Šifra djelatnosti: 94.99

JIB: 4403637690002

Tekući račun broj kod Nove Banke: 555-40000097011-76

Centar za održive zajednice Communis je neprofitna organizacija civilnog društva koja je registrovana u nadležnim i područnim registrima koje vode organi države Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska u skladu sa zakonskim propisima.

Registar udruženja koji vodi Osnovni sud u Bijeljini, pod brojem 080-0-F1-13-000-008, od dana 30. 08. 2013.

Registar izdavača koji vodi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, pod brojem 399, od dana 31. 01. 2014.

Registar javnih glasila koji vodi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, pod brojem 123, od dana 15. 02. 2014.

Jedinstveni registar udruženja koji vodi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, pod brojem Ф-1-5464, od dana 15. 02. 2014.