Communis

Centar za održive zajednice

Centar za održive zajednice “Communis” je samostalno, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje građana u koje se na principu dobrovoljnosti učlanjuju građanke i građani radi ostvarivanja zajedničkih interesa u oblasi ljudskih prava i održivog razvoja.

Opšti principi na kojima se zasniva rad i vrednosti Centra za održive zajednice “Communis” su vladavina prava, demokratičnost, tolerancija, dobrovoljnost, transparentnost i zajedništvo.

Svoju aktivnost Centar obavlja na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U skladu sa zakonskim propisima Centar svoju aktivnost može obavljati i na međunarodnom nivou. Centar ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama koje proističu iz zakona.

Član Centra može postati punoletni građanin koji prihvati Statut i ciljeve Centra.

Član postaje lice koje potpiše pristupnicu i uplati članarinu.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor centra. Protiv odluke Upravnog odbora podnosi se žalba Skupštini, koja donosi konačnu odluku.

Prava i dužnosti člana su:

Da učestvuje u pripremanju i izvršavanju programa i ciljeva Centra.

Da bira i bude biran u organe centra.

Da daje mišljenje i predloge o temama za raspravu id a učestvuje u svim oblicima rada Centra.

Da se zalaže za ostvarivanje ciljeva Centra i da vodi računa o ugledu i društvenoj odgovornosti Centra.

Da sprovodi i pridržava se odluka o stavova organa Centra.

Da traži i dobije sve informacije o radu i poslovanju Centra.

Da predlaže ideje, programske aktivnosti i stavove po pitanjima o kojima se Centar bavi, odnosno izjašnjava.

Da plaća članarinu.

Učlanite se u COZ Communis popunjavanjem priložene on line pristupnice:

On-line pristupnica za učlanjenje

Popunjavanjem ove pristupnice prihvatate članska prava i obaveze naše organizacije!