Communis

Centar za održive zajednice, Srebrenica, BiH

Informativni i edukativni sadržaji o regiji Podrinje i Istočna BiH

Rimski grad na obali Drine

Na mestu današnjih Skelana, varoši sa 1.500 duša, u drugom veku nove ere blistao je punim sjajem – Municipium malvesiatium. Iz vekovnog mraka, ovih dana na tri lokacije nedaleko od

Read More