Communis

Centar za održive zajednice
Poziv za prijave PETRI

Pozivamo sve zainteresirane mlade aktiviste/kinje (18-25 godina), otvorene za nove mogućnosti učenja, da se prijave na PETRI-Sofia Annual School 2018 koja će biti organizirana u Bugarskoj od 19. do 23. aprila/travnja 2018. godine.

Škola je dio projekta “Liderstvo mladih za razvoj i provedbu ciljeva održivog razvoja” finansiranu kroz Bugarsku razvojnu pomoć Ministarstva inostranih poslova.

Poziv za prijavu je dio modula za Razvoj i upravljanje projektom (PDM).

Kandidati trebaju podnijeti sljedeće dokumente:
· Kratku biografiju;
· Obrazac za prijavu (u nastavku);
· Kopiju pasoša za komunikaciju sa Ministarstvom inostranih poslova radi izdavanja viza.

PETRI – Sofija će pokriti troškove putovanja i smještaja.

Sve prijave, uključujući sljedeće dokumente, trebaju biti dostavljene na email bosnia-herzegovina.office@unfpa.org najkasnije do 8. marta/ožujka 2018. godine.

Više informacija: Application Form PETRI – Sofia Annual School PDM Call for applicantions and registration-PETRI_Annual_School_and_GAB_2018…

Izvor: Mreža za izgradnju mira