Communis

Centar za održive zajednice, Srebrenica, BiH

NVO vijesti i informacije iz exYU i sa Balkana

Zemlja zakona a ne samovolje

Naslov koji ste upravo pročitali je često sadržan u odgovoru na pitanje šta je to što čini demokratsku vlast i društvo.  Tiče se principa da niko nije iznad zakona, da

Read More