Communis

Centar za održive zajednice
Stagnacija civilnog društva u BiH

U kojoj mjeri civilno društvo u BiH stagnira, koliko su organizacije civilnog društva (OCD) u 2019. godini bile efektivne i da li su njihove aktivnosti održive, da li njihovi napori pružaju odgovore i rješenja za probleme svojih ciljnih grupacija, kakvi su trendovi u daljem razvoju sektora i da li je civilno društvo relevantan partner vlastima kao faktor pozitivnih promjena?

Ovo su neka od pitanja i dilema na koja istraživanje za USAID Indeks održivosti organizacija civilnog društva u BiH za 2019. godinu daje odgovor. Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je kao partnerska organizacija za BiH provela ovo istraživanje i izvještaj kao dio regionalnog projekta koji po istoj metodologiji, kao ključni analitički alat za mjerenje napretka civilnog sektora u Centralnoj i Istočnoj Evropi i regiji Euroazije (E&E), provodi USAID. Indeks prati napredak civilnog sektora u dvadeset četiri zemlje u proteklih dvadeset tri godine. Indeks istražuje ukupno okruženje za civilno društvo, fokusirajući se na pravno okruženje, organizacijske kapacitete, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž OCD. Indeks je razvila Američka agencija za međunarodni razvoj u partnerstvu s lokalnim organizacijama u svakoj od zemalja u kojime se ocjenjuje Indeks.

Prezentacija Izvještaja USAID Indeksa održivosti organizacija civilnog društva (OCD) za 2019. godinu u Bosni i Hercegovini održaće se u četvrtak, 8.10.2020.godine u prostorijama Centra za promociju civilnog društva (CPCD), Marka Marulića 2/III, sa početkom u 11:30 časova.

Prezentacija će okupiti predstavnike relevantnih državnih institucija vlasti, predstavnike NVO i akademske zajednice, te predstavnike međunarodne zajednice i donatora.

 U slučaju da imate interes da prisustvujete prezentaciji ljubazno vas molimo da nas prethodno kontaktirate na telefone 033/644810; 611798; 611834 radi obezbjeđenja poštivanja neophodnih mjera COVID -19.

Izvor: CPCD