Tag: Vladavina zakona

Zemlja zakona a ne samovolje

Naslov koji ste upravo pročitali je često sadržan u odgovoru na pitanje šta je to što čini demokratsku vlast i društvo.  Tiče se principa da niko nije iznad zakona, da zemljom ne upravljaju hirovi vladara, nego zakoni i pravni sistem koji poštuje zakone.  A da bi pravni sistem dobro funkcionisao potrebno je imati nezavisno pravosuđe, slobodno od političke manipulacije.

Nažalost, sudovi u BiH su, na svim nivoima, mete napada Continue reading “Zemlja zakona a ne samovolje”