Tag: Most na Žepi

Most na Žepi

Na oko četrdesetak kilometara sjeveroistočno od grada Rogatice u istočnoj Bosni nalazi se mjesto Žepa.

U drugoj polovini XVI vijeka, u seocetu Slap, desetak metara od ušća Žepe u Drinu, sagrađen je divan kameni most.

U starijim zapisima i putopisima nema nikakvih podataka o graditelju i vremenu izgradnje Mosta na rijeci Žepi, niti je na mostu ostao sačuvan tekst, koji bi mogao dati preciznije podatke o tome. Continue reading “Most na Žepi”