Communis

Centar za održive zajednice
Civilno društvo

Civilno društvo je treća stranka, odmah uz državu i tržište. Civilno društvo znači slobodu ujedinjavanja bez ikakve državne intervencije, koja ostavlja prostor za ekspanziju novih tipova neprofitnih NVOa.

Civilno društvo je prostor između vlade, tržišta i građana koji slobodno koriste sve tri strane.

Civilno društvo je demokracija na djelu.

Civilno društvo je jedan od elemenata trodijelnog okvira koji čine država, ekonomija i civilno društvo. Civilno društvo je primarni lokus kreiranja ideologije za izgradnju konsenzusa i legitimiziranje moći, što znači, kreiranja i održavanja kulturalne i socijalne hegemonije dominantne grupe putem suglasnosti, a ne prisilom.

Civilno društvo je arena u kojoj se natječu konfliktni interesi (zapravo klasni interesi) i bez direktne dominacije i prisile država i tržište moraju za svoju legitimnost pridobiti suglasnost civilnog društva. Ukratko, onaj tko pridobije civilno društvo dobio je sve.

Civilno društvo sastoji se od akcija građana (svih ljudskih bića), pojedinačno i zajedno, usmjerenih poboljšanju svoje zajednice i društva. Takve akcije su temelj na kojem počiva demokracija, pluralizam, poštovanje ljudskih prava, dobra vladavina i kohezivnost društva.